Дэмжлэг |Ningbo Precise Color Co., Ltd.
  • сурталчилгаа0823

Урьдчилан пигмент бэлтгэх

红色预分散1

Пигментийн каталогийг бэлтгэх

Каталогийг татаж авах бол товшино уу.

蓝色预分散1

Пигментийн асуулт хариултыг бэлтгэх

Асуулт хариултын баримт бичгийг татаж авах бол товшино уу.

Моно Мастербатч

151324

Reise болон Reisol Mono Masterbatch

Каталогийг татаж авах бол товшино уу.

Тусгай өнгө оруулагч

төгөлдөр хуурын хар будгийн хар хальс

Төгөлдөр хуурын хар будаг

Каталогийг татаж авах бол товшино уу.

PA УЛБАРЖ

PA Улбар шар

Каталогийг татаж авах бол товшино уу.